מפיצים

Germany & East Europe

LAMPARI VERTRIEBS GmbH

Groß- und Einzelhandel

Phone: +4930-31019680/81

Fax: +4930-31014996

West & North Europe

Ets Diskabel s.a

Volfson Dmitri

Phone: +32495222790

Miami

Miami

Paul Nassif

Phone: +1 (561) 704-1170

USA East Coast

Bull's Eye Packaging

Aviram Chen

Phone: 917-542-0523

Mobile: 516-815-2553